Hệ thống Scada chạy trên nền tảng web, dễ dàng thiết kế và lập trình, hỗ trợ: TCP/IP, RTU, MQTT, API

Scada là gì? SCADA viết tắt của cụm từ tiếng Anh: Supervisory Control And Data Acquisition được hiểu là một hệ thống điều khiển giám sát và thu thập dữ liệu. Scada chạy trên nền web nhằm hỗ trợ con người thuận tiện hơn trong quá trình giám sát và điều khiển từ xa. + Ưu Điểm ➡️ Thiết kế trực …

Hệ thống Scada chạy trên nền tảng web, dễ dàng thiết kế và lập trình, hỗ trợ: TCP/IP, RTU, MQTT, API Read More »