Chat hỗ trợ
Chat ngay

HCO Việt Nam

Đóng mở cổng không chạm chỉ có tại ứng dụng HCO Smart Gate

𝙉𝒉𝙪̛̃𝒏𝙜 𝙡𝒐̛̣𝙞 𝙞́𝒄𝙝 𝙩𝒖̛̣ đ𝙤̣̂𝒏𝙜 𝙠𝒉𝙞 𝙨𝒖̛̉ 𝒅𝙪̣𝒏𝙜 𝙫𝒂̀ 𝒕𝙧𝒂̉𝙞 𝙣𝒈𝙝𝒊𝙚̣̂𝒎 𝒖̛́𝙣𝒈 𝒅𝙪̣𝒏𝙜 đ𝒊𝙚̂̀𝒖 𝒌𝙝𝒊𝙚̂̉𝒏 𝒗𝙖̀ 𝙠𝒊𝙚̂̉𝒎 𝒔𝙤𝒂́𝙩 𝙘𝒐̂̉𝙣𝒈 𝒕𝙝𝒐̂𝙣𝒈 𝒎𝙞𝒏𝙝 𝙃𝑪𝙊 𝙎𝒎𝙖𝒓𝙩 𝙂𝒂𝙩𝒆
💎Đóng mở cổng không chạm:
– Bạn không cần phải dừng xe thao tác đóng cổng lại thông qua Remote. Khi đi ra khỏi khu vực cổng nhà cổng sẽ Tự Động đóng lại.
– Cổng sẽ tự động mở ra khi bạn đi về gần tới nhà. Không chỉ đi ô tô mà còn hoạt động ngay cả khi bạn đi xe máy, xe đạp hay đi bộ,….. Chỉ cần bạn mang theo chiếc Smart Phone. Bạn không còn nỗi lo phải dừng xe để thao tác mở cổng bằng App hoặc Remote.
– Cổng sẽ tự động đóng lại khi bạn vào trong nhà để đảm bảo an toàn bảo mật.
💎 Ngoài tính năng đóng mở không chạm thì ứng dụng còn có thể giúp bạn kiểm soát hoàn toàn cổng nhà mình thông qua: Trạng thái, điều khiển, kết nối,……
🤝Liên hệ ngay với HCO để trải nghiệm tính năng đóng mở cổng không chạm duy nhất tại Việt Nam.
👉👉 𝑻𝙪𝒚𝙚̂̉𝒏 đ𝙖̣𝒊 𝒍𝙮́ 𝙩𝒐𝙖̀𝒏 𝒒𝙪𝒐̂́𝙘!