Chat hỗ trợ
Chat ngay

HCO Việt Nam

Đưa vào vận hành hệ thống quan trắc tự động

Đơn vị đầu tiên kết nối


Công ty TNHH Đường Khánh Hòa trực thuộc Công ty Cổ phần (CP) Đường Khánh Hòa là đơn vị đầu tiên của tỉnh kết nối số liệu quan trắc truyền dẫn tới Sở TN-MT. Phòng Kiểm soát ô nhiễm, Chi cục Bảo vệ môi trường, Sở TN-MT là nơi đặt máy chủ hiển thị các thông số môi trường. Cùng lúc, số liệu được gửi tới lãnh đạo sở để theo dõi, kiểm tra qua điện thoại thông minh. Cứ 30 phút số liệu được cập nhật một lần giúp cơ quan chức năng có thể giám sát tình hình môi trường của doanh nghiệp (DN) và thông báo với DN xử lý kịp thời nếu các chỉ số vượt ngưỡng… Bà Lý Hạnh Thủy – Trưởng phòng Kiểm soát ô nhiễm cho biết, hiện nay, nhà máy chưa đi vào vụ chế biến đường nên khối lượng nước thải còn ít, lưu lượng khoảng 20m3/giây, các thông số môi trường khá ổn định. Phòng đã phân công cán bộ theo dõi vận hành; việc vận hành khá ổn định, chưa xảy ra sự cố gì.